Hjem

NODAT (Norsk Organisasjon for Dyreassistert Terapi) er en landsomfattende ideell medlemsstyrt organisasjon. NODAT’s formål er å jobbe for helsefremmende tiltak ved hjelp av dyr. Dette er et frivillig supplement til eksisterende helsetjenester.

 

Misjon: Nodat jobber for helse og velvære gjennom samvær med dyr

Dette oppnår vi gjennom å:

–       drive opplysningsarbeid mot fagmiljøer og myndigheter

–       tilby tett individuell oppfølging av  frivillige

–       skape stolthet blant frivillige

–       drive holdningsskapende arbeid mot befolkningen

–       stimulere til forskning på området

–       være et ressurssenter for dyreassisterte intervensjoner

–       samarbeide med aktører på relevante fagfelt

 

 

Powered by WordPress | Designed by: Virtual Server Hosting | Thanks to Best CD Rates, Wicked Eugene and Registry Booster Review