Hjem

Hva er NODAT?

NODAT (Norsk Organisasjon for Dyreassistert Terapi) er en landsomfattende ideell medlemsstyrt organisasjon. NODAT’s formål er å jobbe for helsefremmende tiltak ved hjelp av dyr. Dette er et frivillig supplement til eksisterende helsetjenester.

Misjon: ”Nodat jobber for helse og velvære gjennom samvær med dyr”

Dette oppnår vi gjennom å:

-       drive opplysningsarbeid mot fagmiljøer og myndigheter

-       tilby tett individuell oppfølging av  frivillige

-       skape stolthet blant frivillige

-       drive holdningsskapende arbeid mot befolkningen

-       stimulere til forskning på området

-       være et ressurssenter for dyreassisterte intervensjoner

-       samarbeide med aktører på relevante fagfelt

 

 

Powered by WordPress | Designed by: Virtual Server Hosting | Thanks to Best CD Rates, Wicked Eugene and Registry Booster Review