Dyreassistert terapi


“Dyreassistert terapi” er opprinnelig et paraplybegrep over “Dyreassistert terapi” og “Dyreassisterte aktiviteter.” I Norge i dag brukes i økende grad paraplybegrepet “Dyreassisterte intervensjoner (DAI)“.

Figur 1: Fagperson assisteres av ufaglært, men godkjent ekvipasje.  Figur 2: Fagperson med hund som er godkjent ekvipasje.

    
Dyreassistert terapi (DAT) er målrettet arbeid med individuelle kliniske mål og dyr som del av behandlingen. De er ikke en egen form for terapi, men dyret brukes som et ekstra hjelpemiddel i behandlingen. Dette kan være fysioterapi, psykoterapi, logopedi, ergoterapi, atferdsterapi osv. Arbeidet utføres og dokumenteres av fagfolk innen medisin og helse. Som vist i figurene over, kan dette enten utføres av 1. En fagperson som assisteres av en ufaglært person med godkjent hund, eller 2. En fagperson som har egen godkjent hund.
    
Dyreassisterte aktiviteter (DAA) behøver ikke å styres av fagfolk, men fører med seg mye positivt innen sosialisering, motivasjon og læring. Dette arbeidet kan utføres av opplærte frivillige på skoler, sykehjem, sykehus, krisesentre og rehabiliteringssentre, for å nevne noen. Som vist i figur 3, kan dette utføres av en ufaglært person med godkjent hund.

 
   
 

Figur 3: Ufaglært, godkjent ekvipasje.

   
Kilde: PetPartners (tidligere The Delta Society®)

 

En terapihund eller besøkshund er en hund som er spesialtrent til å jobbe med mennesker med fysiske, psykiske eller sosiale utfordringer. Hunden ledsages av en fører som veileder hunden og gir den oppgaver for å stimulere og kommunisere med pasienten.

Her finner du noen korte videofiler fra YouTube som viser ulike former for dyreassistert terapi og aktiviteter.

 

Powered by WordPress | Designed by: Virtual Server Hosting | Thanks to Best CD Rates, Wicked Eugene and Registry Booster Review

NODAT - Norsk Organisasjon for Dyreassistert Terapi E-post: mail.til (at) nodat.no Organisasjonsnummer: 993198870, Kontonummer: 1503 15 87791 © 2016 NODAT